You are currently viewing อัพเดตผลงานวันฝนตก ชุ่มช่ำกันเลยค่ะ 🌧🌧

อัพเดตผลงานวันฝนตก ชุ่มช่ำกันเลยค่ะ 🌧🌧

อัพเดตผลงานวันฝนตก ชุ่มช่ำกันเลยค่ะ 🌧🌧
ใช้หินไปประมาณ 100 ถุง
หินขาวเบอร์ 2 และหินน้ำผึ้งเบอร์ 2
ขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะ