You are currently viewing 🪴แวะรีวิวงานเทหินค่ะ 🪴 งานนี้ลูกค้าเลือกเป็นหินแกลบขาวรวม เบอร์ 3 44 ถุง  พื้นที่ประมาณ 20 ตรม

🪴แวะรีวิวงานเทหินค่ะ 🪴 งานนี้ลูกค้าเลือกเป็นหินแกลบขาวรวม เบอร์ 3 44 ถุง พื้นที่ประมาณ 20 ตรม

🪴แวะรีวิวงานเทหินค่ะ 🪴
งานนี้ลูกค้าเลือกเป็นหินแกลบขาวรวม เบอร์ 3 44 ถุง
พื้นที่ประมาณ 20 ตรม
☕️ ร้านกาแฟอร่อย คั่วเอง บรรยากาศชิวล์ เหมาะแก่วันพักผ่อน ทางร้านมี work shop ให้ผู้ที่สนใจในกาแฟด้วยนะคะ
ท่านใดสนใจ ลองเข้าไปดูเพจร้านก่อนได้จ้า
โทร 0895582558
ขอบคุณลูกค้ามากๆค่ะ